Karpaty Klimkówka - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  •        

Zegar

Tabela ligowa

Trampkarze » Liga Okręgowa

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 90, wczoraj: 51
ogółem: 349 470

statystyki szczegółowe

Buttony

Historia

Krótka historia klubu sportowego „Karpaty” Klimkówka

W swoich początkach sport miał bardzo bliskie powiązania ze szkolnictwem, stąd pierwszymi propagatorami idei współczesnego sportu na tutejszym terenie byli uczniowie gimnazjum w Iwoniczu Zdroju i z innych pobliskich szkół średnich.

W 1948 r. grupa chłopców uczęszczających do Gimnazjum w Iwoniczu Zdroju oficjalnie założyła klub sportowy, wieńcząc ciąg dotychczasowych swoich zabiegów i starań. Z dniem 14 lutego zarejestrowano związek pod nazwą LZS „Karpaty”. Propozycję nadania klubowi takiej nazwy podał Jan Wilusz, co po odrzuceniu innych możliwości, zostało zgodnie przyjęte Współautorami tej ważnej inicjatywy byli m.in. Józef i Jan Jakubowiczowie, Stanisław i Władysław Rajchlowie, Stanisław Penar, Antoni Kasperkowicz, Jan i Stanisław Bołdowie. Działalność klubu obejmowała trzy sekcje: piłkarska, tenisa stołowego i lekkoatletyczna, które skupiały ogółem 16 członków. W końcu uzyskano zgodę na zlokalizowanie stadionu na placu pomiędzy dawną dworską kościarnią a gorzelnią. Dopiero rok 1953 otworzył przed miejscową młodzieżą nowe możliwości. Z nowymi doświadczeniami i bogatymi wrażeniami z miesięcznego kursu instruktorskiego w Przemyślu powrócili Józef i Czesław Penarowie. Zachęciło to młodego i ambitnego Józefa Penara (s. Jana) do zorganizowania we wsi sekcji narciarskiej, w której początkowo działał zarówno jako trener i zawodnik. W dalszym ciągu najważniejszym problemem był brak sprzętu. Osiem paar nart poniemieckich, przywiezionych przez trenera z Sanoka, wystarczało tylko dla najbardziej utalentowanych narciarzy. Cała pozostała część licznie garnącej się do tego sportu młodzieży, bądź pożyczała sprzęt, bądź wykonywała go własnym sumptem. Już pierwsze zawody narciarskie w Zagórzu w 1954 r., w których LZS Klimkówka brała udział wykazały, że wśród młodych narciarzy jest wiele talentów, mogących uzyskać wartościowe rezultaty. Po kilku latach treningu niektórzy zawodnicy zaczęli odnosić sukcesy na szczeblu powiatu a nawet okręgu. Już w 1956 r. kilku zawodników posiadało klasy sportowe. Trzech zawodników było z trzecią klasą- narciarstwo, a jeden zawodnik w tenisie stołowym posiadał trzecią klasę, trzech zawodników z trzecią klasą było w LA oraz jeden zawodnik z drugą klasą. W 1957 r. Józef Penar (s. Kazimierza)- jako pierwszy z Klimkówki uczestniczył w narciarskich zawodach ogólnopolskich w Szklarskiej Porębie, reprezentując LZS Rzeszów na młodzieżowych MP LZS, kończąc bieg na medalowej trzeciej pozycji. Utworzenie szkółki narciarskiej według propozycji Józefa Penara rozpoczęło okres wielkiego rozwoju w klimkowskim narciarstwie. Istniejąca przy miejscowej szkole podstawowej szkółka, cieszyła się zrazu dużym zainteresowaniem szkolnej młodzieży. To właśnie tam późniejsi mistrzowie zdobywali narciarskie szlify. Osiągane przez LZS Klimkówka wyniki w latach 1960– 62 pozwalały już zaliczać klub do czołowych zespołów województwa. Wśród najbardziej wyróżniających się zawodników rzeszowszczyzny wymieniono: Kazimierza Oberca, Jana Kasperkowicza i Józefa Penara. Na rozgrywanych w Iwoniczu Zdroju w 1961 r. X jubileuszowych MP LZS znakomicie spisał się Jan Kasperkowicz, uplasowując się na trzeciej pozycji zarówno w skokach jak i kombinacji łączonej. Sekcja narciarska przybierała wciąż na sile, wzbogacając się o coraz to lepsze nabytki. Godne pozazdroszczenia wyniki młodych narciarzy z Klimkówki w 1963 r. potwierdziły, że wcześniejsze sukcesy Jana Kasperkowicza i kolejne Józefa Rajchla (medalisty MP LZS) oraz Wł. Zycha (mistrza Polski LZS) nie były przypadkowe. Postawiły one Klimkówkę w rzędzie liczących się ośrodków narciarskich Zrzeszenia LZS w Polsce. Z każdym rokiem poziom sportowy przybierał na sile i przynosił największe osiągnięcia. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w latach 1964- 1968 LZS Klimkówka stanowił prymat narciarski w rzeszowskim okręgu, jak również w zrzeszeniu LZS. Tytuły Mistrza Polski LZS zdobyli m. in.(indywidualnie): Wł. Zych, Jan Radoń, Kazimierz Barud. Tytuły wicemistrzowskie: Jan Kasperkowicz, Józef Rajchel, Józef Grysztar, Janina Grysztar. Ponadto wielu utalentowanych zawodników zdobywało medale na Mistrzostwach Polski Polskiego Związku Narciarskiego i Centralnej Spartakiady Narciarskiej (najbardziej utytułowani Janina Grysztar i Jan Radoń) . Wysoką pozycję narciarze Klimkówki utrzymywali również w Pucharze Nizin, mającym rangę ogólnopolską. Wspaniałe sukcesy odnosili m. in. Janina Grysztar, Helena Jakubowicz, Helena Grysztar, Janina Fajkiel, Józef Grysztar, Jan Radoń, Stanisław Fajkiel, Kazimierz Barud, Władysław Penar, Józef Rajchel, Władysław Zych. Z wielu innych imprez sportowych nie sposób pominąć Ogólnopolskich Igrzysk Szkolnych w 1966 r. w Zakopanem, gdzie w przepiękny sposób Janina Grysztar zdobyła złoty medal dla swojej ekipy, walcząc z podziwu godną ambicją wyprzedziła całą koalicję biegaczek zakopiańskich i katowickich, a drugi złoty medal zdobyła sztafeta Szkoły Podstawowej w Klimkówce. Na przełomie lat 60. i 70- tych wielkie sukcesy odnosiła Maria Grysztar, „która będąc juniorką wywołała spore poruszenie w zakopiańskim światku narciarskim, tocząc wyrównane i niejednokrotnie zwycięskie pojedynki z najlepszymi juniorkami Podhala i Tatr”.

Z nowymi nadziejami witano rok 1970. Pomimo odejścia kilku wysokiej klasy zawodników, nie załamywano rąk. Ich miejsca zajęli inni młodzi równie zdolni narciarze. Nikt jednak nie przypuszczał, że decyzją władz centralnych, pogorszy się sytuacja maleńkiego klubu. W sierpniu 1970 r. zgodnie z zaleceniami Rady Głównej LZS oraz decyzją Rady Wojewódzkiej LZS na terenie Rymanowa Zdroju powołany został Wojewódzki Klub Sportowy „Szron” jako jednosekcyjny klub narciarski, który skupił najlepszych narciarzy z całego województwa. Praca sportowa nowopowstałego klubu opierała się w 90 % na zawodnikach powiatu sanockiego i prowadzona była przez instruktorów jak np.: St. Krukar z Deszna, Józef Penar z Klimkówki, Jana Nowak – nauczyciel SP w Klimkówce oraz Edward Gajewski z Zarszyna. O ile nadal młodzi narciarze zajmowali czołowe miejsca w imprezach wojewódzkich, o tyle trudno im było przebić się do czołówki krajowej. Predyspozycji i ambicji do osiągnięcia tego celu nigdy im nie brakowało, to raczej bezśnieżne zimy na Podkarpaciu nie sprzyjały w osiągnięciu odpowiedniej formy.

W drugiej połowie lat 70-tych dał się zauważyć wzmożony napływ do klubu młodego pokolenia, które pragnęło nawiązać do bogatych tradycji swoich poprzedników. Pojawiło się w Klimkówce wiele nowych talentów. Do wyróżniających się narciarzy z Klimkówki, startujących w latach 70-tych w zespole WLKS „Szron”, należeli: Teresa Grysztar, Danuta Grysztar, Ryszard Penar, Stanisław Penar, Henryk Cypcar, Kazimierz Malarczuk, Władysław Cypcar, Janusz Chudziński, Ryszard Chudziński, Władysław Grysztar, Henryk Wais, Puchalski Andrzej, Janusz Grysztar, Janusz Such, Jerzy Kasperkowicz, Janusz Zych, Wojciech Jakubowicz, Marian Fajkiel, Elżbieta Grysztar, Barbara Garbowska i inni. Od 1978 r. narciarze z Klimkówki dzięki uzyskiwanym wynikom wrócili do czołówki okręgu. Na centralnych Młodzieżowych MP LZS w Zagórzu narciarze stanęli na wysokości zadania. Autorem miłej niespodzianki był młodzik Janusz Zych, który zdobył aż trzy medale, złoty i srebrny w otwartym konkursie skoków oraz brązowy w kombinacji klasycznej. Z coraz większym niepokojem „Szron” wchodził w rok 1980. Do kierownictwa klubu coraz częściej kierowano apele o rozwiązanie WLKS i powołania macierzystego klubu, co też ostatecznie w niedługim czasie nastąpiło. Od 1982 r. zawodnicy Klimkówki startują pod nazwą GLKS „ Karpaty- Szron”. Utworzenie nowego klubu zapoczątkowało nowy okres szczytowego rozwoju, nigdy dotąd nie osiągniętego w działalności sportowej w Klimkówce. Nabór młodzieży do klubu opierał się na szkole podstawowej, która od lat objęta była „Próbą Limanowską”. Utworzono również zamiejscowe placówki klubu w Desznie i Głębokim. Staraniem działaczy „Karpat” zorganizowano również współpracę szkół pod nazwą „Liga szkolna”. Objęta tym systemem „Liga” miała za zadanie szkolić i wyłaniać przyszłych adeptów narciarstwa klasycznego. SP w Klimkówce realizowała ponadto poszerzony program wychowania fizycznego i to o profilu narciarskim. Szkoleniem narciarzy zajmował się nieprzerwanie Józef Penar oraz Ryszard Chudziński. Pierwszym znaczącym sukcesem było zdobycie przez braci Tadeusza i Stanisława Pacholczyka złotego i brązowego medalu w kombinacji norweskiej na MP LZS w Sosnówce w 1983 r. Kolejne Mistrzostwa Polski LZS w Krośnie, Zakopanem, Wiśle, Jakuszycach i Szczyrku, przyniosły kilkadziesiąt medali zdobytych w pięknej i szlachetnej rywalizacji. Do uzyskania tak bogatego dorobku doprowadziła również wytrwała i konsekwentna praca trenerów Mariana Fajkla i Stanisława Penara oraz działaczy na czele z Antonim Dąbrowskim. Największe sukcesy w okręgu i w Polsce osiągnęli następujący narciarze: Andrzej Penar I, Andrzej Penar II, Jerzy Penar I, Jerzy Jakubowicz, Stanisław Penar, Piotr Penar, Jerzy Penar II, Janusz Penar, Piotr Penar II, Piotr Garbowski, Marek Kasperkowicz, Wacław Krystyński, Jacek Wajs i inni. Z wymienionych zawodników na szczególne wyróżnienie zasługuje Andrzej Penar I, który po zakończeniu kariery biathlonisty wyspecjalizował się w biegach masowych. O wysokich jego kwalifikacjach świadczy fakt zdobycia Pucharu Polski w 1989 r. (2 miejsce w 1993 r.). Ponadto wygrał Bieg o „Puchar Roztocza”, Bieg Gąsieniców, z powodzeniem startował w Biegu Piastów i Gwarków. Piękną kartę w swojej karierze zapisał również w Biegu Lotników wygrywając 7 razy z rzędu. Piękne i cenne wyniki narciarzy klasycznych pozostały jednak w cieniu biathlonistów.

W 1982 r. klub zmienił dotychczasowy profil szkolenia wprowadzając biathlon. Gorącym propagatorem i pomysłodawcą wprowadzenia nowej dyscypliny sportowej był Marian Fajkiel, który został pierwszym trenerem. Próba była ryzykowna, ponieważ klub nie posiadał żadnego oficjalnego sponsora, a wydatki na sprzęt i amunicję były bardzo kosztowne, co w efekcie niepowodzenia mogło doprowadzić do likwidacji pozostałych dyscyplin: narciarstwa klasycznego, piłki nożnej, sportów obronnych i tenisa stołowego. Na szczęście wielką pomoc okazał Zarząd Wojewódzki LOK oraz Wojewódzka Federacja Sportu w Krośnie. Mocnym wsparciem w organizowanie dwuboju zimowego w Klimkówce okazała się pomoc i doświadczenie byłych zawodników „Nafty” Krosno i „Górnika” Iwonicz - pochodzących z Klimkówki- Ryszarda Chudzińskiego i Stanisława Penara. Po raz pierwszy znaczący sukces odniósł A. Penar w 1984 r. zdobywając srebrny medal na Mistrzostwach Polski juniorów. W nagrodę pojechał na Mistrzostwa Świata do Francji. W następnym roku Najbardziej prestiżowym osiągnięciem okazało się zdobycie przez Andrzeja Penara 1 miejsca w biegu na 15 km w Pucharze Alp w Austrii oraz 2 na 10 km. Biegł on również w reprezentacyjnej sztafecie na pierwszej zmianie, zdobywając znaczną przewagę nad pozostałymi rywalami, którą z A. Kania i A. Gąsienica doprowadzili do zwycięstwa. Najbardziej doświadczony dwuboista „Karpat” Andrzej Penar dostąpił w tym sezonie ponownie zaszczytu reprezentowaniu Polski na MŚ w Egge w Szwajcarii. Jego godnym następcą został Janusz Penar, który w latach 1987 - 1991 należał do najlepszych biathlonistów w kraju. Zdobył trzykrotnie Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, wszystkie możliwe medale Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, reprezentował barwy narodowe na Mistrzostwach Świata Juniorów we Francji, Norwegii, Finlandii i na Węgrzech. Z powodzeniem startował na innych międzynarodowych zawodach jak Puchar Alp, Puchar Europy czy Puchar Przyjaźni. Na tych ostatnich stoczył on zaciętą walkę w 1989 r. z udziałem najlepszych zawodników NRD i Czechosłowacji, zdobywając trzecią pozycję. Najbliższy kolega Janusza, Jerzy Penar kilkakrotnie zdobywał medale na MP i OSM i wspólnie z Piotrem Penarem II wywalczył złoty medal w sztafecie 3 x 4, 5 km na OSM w 1987 r., gdzie pozostawili w tyle aż 15 sztafet. Kolejny nasz kadrowicz Piotr Penar, srebrny medalista Mistrzostw Polski i OSM, także uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów w Norwegii, z powodzeniem startował na innych krajowych i zagranicznych zawodach. A jego brat Andrzej także medalista i reprezentant Polski z dobrej strony zaprezentował się w 1986 r. na silnie obsadzonych zawodach w Smoleńsku zajmując 11 i 14 miejsce. Poziom pozostałych zawodników „Karpat” Klimkówka był imponujący i wzrastał sukcesywnie. W 1987 r. biathlon w Klimkówce znajdował się w najwyższej formie rozwoju w swojej krótkiej historii. W punktacji MPJ, OSM klub „Karpaty” Klimkówka zajął zdecydowanie I miejsce. Do kadry narodowej powołanych zostało aż sześciu zawodników „Karpat”: Andrzej Penar I, Andrzej Penar II, Piotr Penar I, Piotr PenarII, Janusz Penar, Jerzy Penar. Następne starty biathlonistów na początku lat 90- tych przynoszą sukcesy m. in. Piotrowi Garbowskiemu, brązowemu medaliście MPJ w Zakopanem 1992 r. oraz Sławomirowi Ostrowskiemu, który zdobył 3 miejsce w Pucharze Polski, a w 1993 r. przynoszą medale Krzysztofowi Golińskiemu. Swój talent potwierdził on na MP Juniorów młodszych, zdobywając tytuł wicemistrzowski. Nasz kadrowicz potwierdził klasę na kolejnych MP juniorów mł. w roku 1994 i zdobywa ponownie srebrny medal. Na zakończenie tego sezonu dwuboiści „Karpat” wyjechali na międzynarodowe zawody „O Puchar Europejskiej Federacji Biathlonu” do Dusznik- Zdroju i sprawili wiele radości. W biegu na 6 km w kategorii juniorów młodszych rewelacyjnie pobiegł Sławomir Puchalski, który stanął na trzecim miejscu podium. Wysokie 5 miejsce wywalczył Sławomir Kasperkowicz. Dobra passa towarzyszyła im również w biegu na 8 km. Tym razem 3 miejsce przypadło w udziale Markowi Penarowi, z pozostałych zawodników szóste miejsce zajął Sławomir Puchalski a siódme Sławomir Kasperkowicz. Natomiast w kategorii juniorów K. Goliński zajął w biegu na 10 km 11 m, a na 15 km 8 miejsce. Na koniec sezonu niespodziewanie rezygnację trenerską złożył Stanisław Penar. Obowiązki po nim przejął Piotr Penar. W niedługim czasie K. Goliński przeszedł pod opiekę renomowanego klubu WKS Legia Zakopane, gdzie zdobywa w 1997 r. dwa złote medale w biegu na 10 km oraz w sztafecie 3 x 7, 5 km. Z pozostałych zawodników, którzy zdobyli medale w sztafecie na MP i OSM to: Tomasz Penar, Marek Kasperkowicz, Robert Rygiel. Do liczących się zawodników ponadto należy zaliczyć: Mariusza Penara, Łukasza Prajznera, Roberta Macnara.

Już w następnym sezonie biathloniści GLKS „Karpaty” nie wystartowali w zawodach ponieważ złożyli broń. Z honorem zakończyli walkę o prymat w Polsce. W latach 1996- 2004 zawieszono działalność klubu sportowego. Ponowne reaktywowanie nastąpiło 30 kwietnia 2004 r. Nowym prezesem GLKS „Karpaty” Klimkówka został Marek Penar. W zakresie działalności sportowej postanowiono prowadzić pracę w następujących dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy oraz narciarstwo. 4 stycznia 2008 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym wybrano nowego prezesa klubu Mariana Różowicza, a zastępcą został Krzysztof Wołczański. Rozgrywki piłkarskie zakończono zdobyciem II miejsca o mistrzostwo grupy B i awansem do klasy A. Piłkarze dostarczyli wiele niezapomnianych emocji. Jubileusz skłania do podsumowań pozostałych osiągnięć, a zwłaszcza piłki nożnej, która od lat 60- tych w sposób zorganizowany brała udział w rozgrywkach piłkarskich. W roku 1973 wywalczono awans do grupy B, który następnie utrzymano przez kilka sezonów, by ponownie wrócić do klasy C. Jednakże z tego niezbyt pomyślnego okresu pochodzi najwspanialszy sukces lokalnej drużyny seniorów. LZS „Karpaty” po pokonaniu wielu renomowanych zespołów doszły do finału wojewódzkiego Pucharu Polski w 1983 r., spotykając się na boisku sportowym w Kobylanach ze swoim imiennikiem z Krosna, trzecioligowymi „Karpatami” Krosno. Rutyniarze nie dali jednak mniej doświadczonym piłkarzom z Klimkówki żadnych szans. Mecz zakończył się wygraną dla Krosna 6 :1, ale na długo pozostał w pamięci wszystkich kibiców jako wspaniałe widowisko. Honorową bramkę dla Klimkówki zdobył Janusz Grysztar. Sukces ten potwierdził istnienie w drużynie klimkowskiej wielu utalentowanych piłkarzy, o których starały się wkrótce inne kluby w województwie. Długo oczekiwany awans do klasy okręgowej nastąpił dopiero osiem lat później, tj. 1991 r. Pod tym sukcesem podpisali się trenerzy: Tadeusz Wais, Jan Buczek oraz piłkarze: Marek Rajchel I, Jerzy Kasperkowicz, Tadeusz Rajchel, Marek Rajchel II, Piotr Penar, Jacek Penar, Piotr Penar II, Tomasz Penar, Mariusz Penar,Marek Penar, Janusz Kandefer, Andrzej Penar, Janusz Rygiel, Robert Rygiel, Piotr Garbowski, Adam Kasperkowicz i inni. Znacznie lepiej w swojej krótkiej historii wiodło się drużynie juniorów. Zarejestrowana w 1975 r. ,dwukrotnie występowała w najwyższej kategorii, klasie międzyokręgowej. Po raz pierwszy młodzi piłkarze z Klimkówki dostąpili takiego zaszczytu w sezonie 1979/ 1980 r. i dorównali najlepszym zespołom tej grupy. Powodem powrotu do klasy A była reorganizacja rozgrywek juniorów. Po kilkuletnich bojach w klasie A drużyna juniorów wywalczyła w 1985 r. ponownie awans do klasy międzyokręgowej, w skład której wchodziły tym razem najlepsze zespoły krośnieńskie i przemyskie. Najwspanialsze wyniki w tej dyscyplinie sportu odnosiła jednakże najmłodsza generacja młodzieży– trampkarze. I tak w 1984 i 1988 r. SP w Klimkówce zdobyła tytuł mistrza województwa w piłce nożnej i z powodzeniem reprezentowała województwo w rozgrywkach na szczeblu Makroregionu. Z innych osiągnięć na uwagę zasługuje wymienić udział w rozgrywkach „Piłkarska kadra czeka”, w których młodzi piłkarze czterokrotnie walczyli w finale wojewódzkim.

Kończąc krótki zarys sportu w Klimkówce wypada wspomnieć, że w jego barwach zaczynali sportową karierę wysokiej klasy zawodnicy, jak Władysław Grysztar- pięciokrotny mistrz Polski seniorów w biathlonie, Stanisław Penar, Wojciech Jakubowicz, Marian Fajkiel oraz Ryszard Krukar- maratończyk, dwukrotny medalista Maratonu Pokoju (2 i 3 miejsce), wielokrotny reprezentant Polski.

Krzysztof Sołtysik, Ryszard Sołtysik

Logowanie

Reklama

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Brak danych.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Statystyki drużyny